In 1980 vonden de Lions van Lions Club Gouda - opgericht in 1961 - dat er in Gouda plaats was voor nog een Lions club en zij besloten om mannen te gaan benaderen om een club en wel 'Gouda-Bloemendaal' op te richten. Met 19 mannen werd op 22 april 1983 het oprichtingsfeest (Charter) gevierd in de Spiegeltent te Gouda.
In de afgelopen 40 jaar heeft de club vele 'WE SERVE' activiteiten tot een goed einde gebracht. En wij hopen nog vele jaren een bijdrage te mogen leveren aan het welzijn van oud en jong in Gouda en omgeving, maar ook daarbuiten.
De activiteiten van onze club zijn vooral gericht op die bewoners van Gouda die wel wat extra aandacht of ondersteuning kunnen gebruiken. Dat doen we o.a. door evenementen te organiseren waarmee we gelden genereren voor goede doelen. Zo is daar de 'Goudse Bridge Kroegentocht' om het 'Zondagmiddag Concert' voor niet-mobiele ouderen te kunnen realiseren. Een ander voorbeeld is het 'Sponsordiner voor de Voedselbank'. Zie 'Projecten' op de Homepage.
De leden van de club komen twee keer per maand bij elkaar.  Op de tweede maandag van de maand voor de  zgn 'eet vergadering' (de combinatie van overleg over alle activiteiten van de club en een goede maaltijd) en op de vierde maandag van de maand voor een interessante presentatie door een van de leden of een speciale genodigde over de meest uiteenlopende (vaak actuele) onderwerpen. Bij alles wat we doen, staat het doel: een positieve bijdrage leveren aan de samenleving (We Serve) maar zeker ook de manier om in ongedwongen en plezierige kameraadschap dat doel te bereiken voorop.