14/09/2019

Op 14 september overleed op 83 jarige leeftijd John Cleuren, charterlid en nestor van onze club.

Onze President informeerde ons aldus:

Vrienden,
Verslagen en verdrietig hebben wij kennis genomen van het overlijden van onze dierbare vriend John Cleuren.
Wij verliezen in John een goede vriend en een zeer gerespecteerd charter member van de Lions club Gouda-Bloemendaal.  Wij zijn erg dankbaar voor zijn enorme bijdrage aan de club en voor wat hij voor ons persoonlijk heeft betekend.
Zijn vriendschap, toewijding, wijsheid en warmte zullen wij voortaan moeten missen.
Onze gedachten en medeleven gaan uit naar Jetty, Nicole, John, Rani en de (achter)kleinkinderen.

Het bestuur van Lions club Gouda-Bloemendaal,
Eggo Bert Smid
\